Osnovni koncept

Enterprise Spirit Principi preduzeća
● Izvrsnost ● Kredit prvi
● Ažuriranje ● Service Supreme
● Stvaranje ● Olovo za tehnologiju
● Inovacije ● Zalog kvaliteta
Menadžment Enterprise zadatak
● Radna snaga kao osnovni kapital ● Napravite bolje od najboljih
● Uspešno poslovajte naukom i tehnologijom ● Kreirajte nove proizvode
● Savršeno standardizovano upravljanje ● Pobijedite uspjeh ruku pod ruku s kupcima